HR scan overeenkomst

HR Scan overeenkomst


HR Scan overeenkomst

 

 1. , gevestigd en kantoorhoudende aan de te , rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Hierna te noemen: “opdrachtgever”;

en

 1. Controlspot B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 78033446, gevestigd en kantoorhoudende aan de Mr. van Coothstraat 26 5141ES Waalwijk
 2. , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door operationeel directeur mevr. C.Vriezen,

Hierna te noemen “Controlspot”.

 

Controlspot werkt samen met vaste contractpartners. Om voor u tot een optimaal resultaat te komen dienen wij bovenstaande gegevens te delen. I.vm. de ISO-certificering en wet op privacy zal deze opdracht in samenspraak worden uitgevoerd met onze vaste contractpartner Value2u b.v. Opdrachtgever is akkoord met het delen van gegevens met deze contractpartner:

 

Komen het volgende overeen;

 1. Opdrachtgever machtigt Controlspot om namens haar bij het UWV en/of Belastingdienst en/of gemeente en/of verzekeringsmaatschappij en/of pensioenfonds en/of boekhouder/accountant (hierna te noemen: “instanties”) relevante gegevens op te vragen over de op de volgende pagina’s vermelde entiteiten van de opdrachtgever.
 2. Indien noodzakelijk zal en mag er slechts na schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan Controlspot namens opdrachtgever met haar (ex-) werknemers worden gecommuniceerd i.v.m de uitvoering van deze overeenkomst.
 3. Opdrachtgever machtigt Controlspot om i.o. machtigingen te ondertekenen ten behoeve van premiekortingen en loonkostenvoordelen.
 4. Onder relevante gegevens wordt in ieder geval verstaan: WGA/Whk-instroomlijsten, dienstverbandgegevens en persoonsgegevens. Dit met het onderzoeksdoel zoals hieronder in het kort weergegeven, doch uitvoeriger beschreven in de onderliggende overeenkomst.
 5. De relevante gegevens zullen worden aangewend teneinde de mogelijkheden voor kortings- en vrijstellingsregelingen, aanvullende kortingsregelingen en betreffende arbeidsgehandicapten in beeld te brengen.
 6. De opdrachtgever machtigt Controlspot om namens haar bij instanties (premie)korting-, herzienings-, en premie restitutieverzoeken in te dienen en hierover met instanties te communiceren dan wel bezwaar- en/of (hoger) beroepsschriften in te dienen.
 7. Controlspot zal op geen enkele wijze informatie verstrekken aan derden en/of eigen gebruik hanteren anders dan voor het doel zoals met opdrachtgever overeengekomen.
 8. Controlspot zal de informatie zoals hierboven onder 1 is aangeduid enkel en alleen gebruiken voor onderzoek afgebakend tot de doelbepaling zoals aangegeven en overeengekomen.

Opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden voor een HR controle zoals vermeld op website www.controlspot.nl

Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Controlspot.nl zoals vermeld op de website www.controlspot.nl

 

Tekenbevoegd persoon

,

Email adres: Telefoon:

 

Is tekenbevoegd persoon ook contactpersoon?

 

Contact persoon

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:  
Email contactpersoon:  
Telefoonnummer contactpersoon:  

 

Overige informatie

Aantal FTE: Aantal parttimers:

Opmerkingen/vragen:

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Ondertekend door Mevr. H.S.M.C. Vriezen
Getekend Op: 31 January 2023


Handtekening Certificaat
De naam van het Document: HR Scan overeenkomst
lock iconUnieke Document ID: 29f345fe3fcee0ee9c5a764d2b12bf854bc6f9e9
Tijdstempel Audit
15 November 2022 10:35 CESTHR Scan overeenkomst Geüpload door Mevr. H.S.M.C. Vriezen - hrscan@controlspot.nl IP - 31.20.55.68